Sertifikat za Dobru Proizvodnu 

Praksu (GMP) 

- ISO 9001:2015

- Licenca za proizvodnju ekstrakta od  kanabisa u medicinske svrhe sa CBD   

(Cannabidiol) & THC (delta 9-   

tetrahidrokanabidiol) 

-Registracija krajnih proizvoda koji sadrže  CBD za upotrebu 

u medicinske svrhe

Galafarm je proizvođač farmaceutskih, kozmetičkih i dijetetskih proizvoda.

 

Razvijamo, proizvodimo i pakujemo proizvode zasnovane na CBD u različitim farmaceutskim doznim oblicima.

 

Fabrika Galafarm je izgrađena i opremljena u skladu sa preporukama Dobre proizvođačke prakse.

 

Konstantno ulažemo u poboljšanje kvaliteta, efikasnosti, pouzdanosti i bezbednosti svih naših proizvoda.

 

Naš cilj je da naše proizvode učinimo dostupnim svim kupcima konstantnom potragom za distributerima širom sveta.

Naša misija je da obezbedimo najbolje rešenje koje je u skladu sa Vašim tržištem

i potrošačima

THC

CBD