Galafarmi është prodhues i produkteve farmaceutike, kozmetike dhe dietike.

 

Razvijamo, proizvodimo i pakujemo proizvode zasnovane na CBD u različitim farmaceutskim doznim oblicima.

 

Ne zhvillojmë, prodhojmë dhe paketojmë produkte me bazë CBD në forma të ndryshme dozimi farmaceutike.

 

Fabrika e Galafarmit është ndërtuar dhe pajisur në përputhje me rekomandimet e Praktikës së Mirë të Prodhimit.

 

Ne po investojmë vazhdimisht në përmirësimin e cilësisë, efikasitetit, besueshmërisë dhe sigurisë së të gjitha produkteve

 

Naša misija je da obezbedimo najbolje rešenje koje je u skladu sa Vašim tržištem

i potrošačima

 

Sertifikat za Dobru Proizvodnu Praksu (GMP) 

- ISO 9001:2015

- Licenca za proizvodnju ekstrakta od  kanabisa u medicinske svrhe sa CBD   

(Cannabidiol) & THC (delta 9-   

tetrahidrokanabidiol) 

-Registracija krajnih proizvoda koji sadrže  CBD za upotrebu 

u medicinske svrhe

CBD 

THC