SHIKONI PALETAT E PRODUKTEVE TONA DHE

SHËRBIM

PRODUKTET

NE BËJME NXJERRJEN DHE PRODHIMIN E PRODUKTEVE  ME EMER TUAJ 

DHE BREND TUAJ

OFROJMË SHËRBIME PËR NXJERRJEN DHE PRODHIMIN E VAJIT  KANABIS TË CILIN DO TA PËRFSHIJMË NË PRODUKTET TË ZGJEDHURA NGA JU ME BREND TUAJIN.