gallery/canabigal web final

Фармацевтска и Козметичка 

Производствена Компанија

Aдреса: Ул. 51 бр. 23 Стопански Двор
1000 Скопје, Северна Македонија

E-маil:galafarm@galafarm.com.mk

Тeлефон: ++ 389 2 2050 450

Moбилен: ++ 389 70 359 374

Moбилен: ++ 389 70 364 155

контакт

заинтересирани за да постанете наш ДИСТРИБУТЕР?

Контактирајте не на: export@galafarm.com.mk 

заинтересирани сте за нашите екстракцИони

 услуги?

Контактирајте не на:galafarm@galafarm.com.mk 

за сите други прашања

 

gallery/5e58556d29b25cbcea629ebdaf2cfc77
gallery/c9ad594ecc5a2aac1449c0636607791a