LOGO

  Lajmet e fundit  |   Harta e faqes   |   Kontakti   |   Hyrje

mk eng alb srb

SHURUP për femijët dhe të rriturit

 

SIRUPI

 

Medogal® Shurup me ekstrakte të mëllagës së bardhë dhe herbës së trumzës

Medogal® shurupi përmban ekstrakte të rrënjës së mëllagës së bardhë dhe herbës së trumzës. Materiet e sekrecionit të cilat i përmban rrënja e mëllagës së bardhë e mbështjellin mukozën e ndezur të gojës dhe grykës, duke e mbrojtur në këtë mënyrë nga irrititacionet të cilat e aktivizojnë kollitjen, kurse përbërjet aktive të ekstraktit të herbës së trumzës e stimulojnë sekretimin e mukozës bronkiale, e hollojnë sekrecionin e dendur dhe rezistent dhe e lehtësojnë kollitjen. Mjalti kontribuon mbi zmadhimin e rezistencës së organizmit. Medogal® shurupi rekomandohet për lehtësim të llojeve të ndryshme të kollitjes dhe lehtësim të kollitjes gjatë ndezjes më të lehtë të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, të ndjekura me kollitje. Medikamenti Medogal® shurup është medikament tradicional me prejardhje bimore, përdorimi i të cilit te gjendjet e lartpërmendura bazohet në përvojën shumëvjeçare.
Paketim: 100 ml
 
aaaaa Primogal® Shurup me ekstrat nga rrënja e aguliçes dhe herba e trumzës Primogal® shurup përmban ekstrakte nga rrënja e aguliçes dhe herba e trumzës. Përbërjet aktive të ekstrakteve të rrënjës së aguliçes dhe herbas së trumzës e stimulojnë sekretimin e mukozës së bronkitit, e hollojnë sekretin e dendur rezistent dhe e lehtëson kollitjen. Timoli (komponenti kryesor i vajit eterik të trumzës) ka edhe veprim antiseptik.Primogal® shurupi e lehtëson kollotjen tek rrufa dhe gripi që shoqërohen me kollitje. Medikamenti Primogal® shurup është medikament tradicional me prejardhje bimore, përdorimi i të cilit te gjendjet e lartpërmendura bazohet në përvojën shumëvjeçare.
Paketim: 100 ml
Plantagal® Sirup me ekstrakte të diellit Plantagal® shurup përmban ekstrakt të gjethes së bardhe  diellit. Përbërjet aktive, sekrecionet e gjethes së bardhe  diellit e mbështjellin mukozën e gojës dhe grykës, dhe në këtë mënyrë i pengon irritacionet të cilat e aktivizojnë kollitjen. Plantagal® shurup rekomandohet për ndalim të kollitjes së thatë irrituese e cila shfaqet gjatë sëmundjes së rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Plantagal® shurup është medikament tradicional me prejardhje bimore, përdorimi i të cilit te gjendjet e lartpërmendura bazohet në përvojën shumëvjeçare.
Paketim: 100
 ml
  Slezogal® Shurup me ekstrakt nga rrënja e mëllagës së bardhë Slezogal® përmban ekstrakt nga rrënja e mëllagës së bardhë. Materiet e sekrecionit të rrënjës së mëllagës së bardhë e mbështjellin mukozën e ndezur të gojës dhe grykës, duke e mbrojtur në këtë mënyrë nga irritacionet të cilat e aktivizojnë kollitjen. Slezogal® shurup rekomandohet për zbutje të kollës së thatë, irrituese e cila shfaqet gjatë sëmundjeve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Slezogal® shurup është medikament tradicional me prejardhje bimore, përdorimi i të cilit te gjendjet e lartpërmendura bazohet në përvojën shumëvjeçare.
Paketim: 100 ml

 

 
  
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses


Веб дизајн | Веб Хостинг | www.elco.eu.mk Elco Macedonia